Chú chó chắp tay như đang lạy ai đó

Chú chó chắp tay như đang lạy ai đó

Xem như bố khép dit lạy mày?