Chúng ta không cười 2 lần trong 1 truyện cười

Chúng ta không cười 2 lần trong 1 truyện cười

Chúng ta không cười 2 lần trong 1 truyện cười

Nhưng lại khóc nhiều lần trong một câu chuyện tình.

Meme liên quan: