Cô gái Nhật đeo kính nói ờ!!!

Cô gái Nhật đeo kính nói ờ!!!

Đây là bạn khi muốn đồng tình với một việc gì đó của lũ bạn thân.

Xem thêm: