Cuba không có, Nga không có, chỉ Việt Nam mới có người đẹp vậy ông nhỉ?

Cuba không có, Nga không có, chỉ Việt Nam mới có người đẹp vậy ông nhỉ?

Cuba không có, Nga không có, chỉ Việt Nam mới có người đẹp vậy ông nhỉ?

Dùng để khen người khác xinh đẹp.

Meme liên quan: