Đừng bao giờ lợi dụng lòng tốt của người khác

Đừng bao giờ lợi dụng lòng tốt của người khác

Đừng bao giờ lợi dụng lòng tốt của người khác

Nên nhớ ác quỷ cũng từng là một con chó ngu.

Meme liên quan: