Em bé da đen nhìn vào điện thoại khóc

Em bé da đen nhìn vào điện thoại khóc

Em bé da đen nhìn vào điện thoại khóc

Nỗi đau thật thấm đẫm sự cô đơn.