Em hứa từ nay sẽ không bao giờ hút hít nữa

Em hứa từ nay sẽ không bao giờ hút hít nữa

Em hứa từ nay sẽ không bao giờ hút hít nữa

Cậu bé mặc áo học sinh đeo khăn quàng đưa tay xin hứa.

Meme liên quan: