Giả bộ mù đi mấy má - chàng trai đưa tay che mắt

Giả bộ mù đi mấy má - chàng trai đưa tay che mắt

Đừng nhìn mấy thứ kinh tởm nữa.

Xem thêm: