Hình ảnh Phú Lê mặc áo dài đỏ chắp tay vái lạy

Hình ảnh Phú Lê mặc áo dài đỏ chắp tay vái lạy

"Xem như là tao xin mày" - comment ảnh này khi bạn muốn thuyết phục ai đó.

Xem thêm: