Hông sao, em ổn mà - Chuột Jerry khóc lau nước mắt

Hông sao, em ổn mà - Chuột Jerry khóc lau nước mắt

Em đang rất ổn nên anh đừng có mà chọc giận em thêm.

Xem thêm: