Huấn Hoa Hồng giơ 11 ngón tay nói 11 điểm

Huấn Hoa Hồng giơ 11 ngón tay nói 11 điểm

Huấn Hoa Hồng giơ 11 ngón tay nói 11 điểm

10 điểm hay 9,5 điểm xưa rồi diễm.

Meme liên quan: