Huấn Hoa Hồng xanh lè nói ối dồi ôi

Huấn Hoa Hồng xanh lè nói ối dồi ôi

Cái thứ không làm mà đòi có ăn á?

Xem thêm: