Làm sao để chuyển tiền từ trong đầu sang tài khoản ngân hàng?

Làm sao để chuyển tiền từ trong đầu sang tài khoản ngân hàng?

Làm sao để chuyển tiền từ trong đầu sang tài khoản ngân hàng?

Người đàn ông nằm vắt tay lên trán suy nghĩ.