Mày cho tao xem cái lon gì vậy Tom?

Mày cho tao xem cái lon gì vậy Tom?

Bạn thân nhưng toàn cho nhau xem những hình ảnh bậy bựa.

Xem thêm: