Mèo đưa búa lên chuẩn bị phang

Mèo đưa búa lên chuẩn bị phang

Mèo đưa búa lên chuẩn bị phang

Meo tiếng nữa là cái búa vào mặt.

Meme liên quan: