Mèo Ú Doraemon nói đùa không hề vui tí nào tôi đã căng

Mèo Ú Doraemon nói đùa không hề vui tí nào tôi đã căng

Mèo Ú Doraemon nói đùa không hề vui tí nào tôi đã căng

Cũng đú theo phong trào chim cánh cụt đùa tí làm gì căng.

Meme liên quan: