Mở quà sinh nhật là sợi dây thừng treo cổ

Mở quà sinh nhật là sợi dây thừng treo cổ

Mở quà sinh nhật là sợi dây thừng treo cổ

Á, đúng thứ mình muốn luôn!