Muốn nhậu thì phải có mồi cắt moi

Muốn nhậu thì phải có mồi cắt moi

Ngoài mồi ra còn phải bia rượu nữa chứ nhỉ? Doãn Chí Bình nói muốn nhậu thì phải có mồi