Nè he, như vậy là kì lắm đó he

Nè he, như vậy là kì lắm đó he

Hãy nhìn lại hành động và lời nói của mình đi he.

Xem thêm: