Nghèo nó mệt thật đó

Nghèo nó mệt thật đó

Nghèo nó mệt thật đó

Còn ta nói giàu nó khỏe với sung sướng gì đâu ó.

Meme liên quan: