Siêu nhân ngồi chống tay lên mặt

Siêu nhân ngồi chống tay lên mặt

Cảm giác như đang bất lực hoặc ngồi hóng drama gì đó.