Tạo hóa thật keo kiệt với bộ não của cậu

Tạo hóa thật keo kiệt với bộ não của cậu

Khi mà bộ não của cậu quá là bé so với bình thường.

Xem thêm: