Thằng bé mặt phê thoả mãn

Thằng bé mặt phê thoả mãn

Cảm giác này chỉ có thể thấy ở các thanh niên FA.