Thanh niên chỉ tay nói dân chơi đấy

Thanh niên chỉ tay nói dân chơi đấy

Dùng để comment vào các hình ảnh hoặc status ăn chơi của bạn bè.