Gấu trúc đưa trái dừa có con bướm bên trong

Gấu trúc đưa trái dừa có con bướm bên trong

Dừa bướm chưa? Hình ảnh mang tính ẩn dụ siêu cao.

Xem thêm: