Thắp nhang xin ông bà phù hộ, ông bà nghe thành phụ hồ

Thắp nhang xin ông bà phù hộ, ông bà nghe thành phụ hồ

Thắp nhang xin ông bà phù hộ, ông bà nghe thành phụ hồ

Phù hộ với phụ hồ nó khác nhau mà, giờ thì thi rớt đại học chỉ có nước đi fuho là sáng suốt nhất thôi.

Meme liên quan: