Thầy Albus Dumbledore cầm súng nói đây mới là phép thuật thực sự

Thầy Albus Dumbledore cầm súng nói đây mới là phép thuật thực sự

Thầy Albus Dumbledore cầm súng nói đây mới là phép thuật thực sự

Magic! Cần gì đến mấy cái đũa phép thuật nữa chứ?

Meme liên quan: