Thế bạn nói xem vì sao mình phải trả lời bạn? - Rô-bớt Chen

Thế bạn nói xem vì sao mình phải trả lời bạn? - Rô-bớt Chen

Khi cãi nhau mà bí quá không còn luận điểm gì để đấu tranh.

Xem thêm: