Thỏ nói vâng vâng bạn là nhất

Thỏ nói vâng vâng bạn là nhất

Thỏ nói vâng vâng bạn là nhất

Bạn là nhất, bạn là nhất được chưa?

Meme liên quan: