Thuốc lá vị trà Lipton

Thuốc lá vị trà Lipton

Thuốc này hút vào không khác gì chơi đồ luôn.