Trung thu ăn bánh uống trà, lồng đèn để ngắm còn em là để yêu

Trung thu ăn bánh uống trà, lồng đèn để ngắm còn em là để yêu

Nhưng vấn đề ở đây là chưa có ai để yêu cả.

Xem thêm: