Meme đau ở đây này - vịt chỉ tay vào ngực

Meme đau ở đây này - vịt chỉ tay vào ngực

Đau ở tim chỉ có thể là nỗi đau liên quan đến tình cảm.