Vịt trắng ôm tường mở to mắt khóc lóc

Vịt trắng ôm tường mở to mắt khóc lóc

Giờ thì còn cc gì nữa đâu mà khóc với sầu.