Xã hội bây giờ loạn lạc quá - ảnh xin link

Xã hội bây giờ loạn lạc quá - ảnh xin link

Xã hội bây giờ loạn lạc quá - ảnh xin link

Xã hội bây giờ loạn lạc quá, càng trẻ tuổi càng vô ý thức nghiêm trọng. Chỉ biết khuyên các bạn trẻ cố gắng tu dưỡng đạo đức làm nhiều việc có ích cho xã hội, đừng làm những việc dơ bẩn để sau này hối hận cả đời. Bạn cho mình xin cái link để có bằng chứng răn dạy con cháu nên người.

Meme liên quan: