Bé gái uống trà nói chơi mình đi ai rảnh đâu mà chơi

Bé gái uống trà nói chơi mình đi ai rảnh đâu mà chơi

Chơi vậy chơi mình đi ai rảnh đâu mà chơi với mày?

Xem thêm: