Bé trai cởi trần khóc lóc tay cầm thánh giá

Bé trai cởi trần khóc lóc tay cầm thánh giá

Hãy tránh xa tôi ra thứ xấu xa bẩn thỉu kia.