Binz chỉ tay nói thích anh rồi phải không?

Binz chỉ tay nói thích anh rồi phải không?

Binz chỉ tay nói thích anh rồi phải không?

Thích thì nói ra nha ờ mây zìng gút dóp.

Xem thêm: