Cheems đưa bảng chữ còn con cạc gì nữa đâu mà khóc với sầu

Cheems đưa bảng chữ còn con cạc gì nữa đâu mà khóc với sầu

Câu nói dùng khi bạn không còn sự lựa chọn nào khác tốt hơn.

Xem thêm: