Cheems đưa quả lựu đạn nói cầm lấy và rút chốt tự hủy đi

Cheems đưa quả lựu đạn nói cầm lấy và rút chốt tự hủy đi

Cheems đưa quả lựu đạn nói cầm lấy và rút chốt tự hủy đi

Một cái chốt nhẹ nhàng biến mọi thứ thành hư vô.

Meme liên quan: