Chipu nói mọi người đâu hét dồi ạ?

Chipu nói mọi người đâu hét dồi ạ?

Chipu nói mọi người đâu hét dồi ạ?

Ai là nàng thơ đưa tay lên nào!