Chú bé lườm mắt nói vậy mà coi được

Chú bé lườm mắt nói vậy mà coi được

Chú bé lườm mắt nói vậy mà coi được

Sử dụng meme này khi thấy ai đó làm việc hoặc nói ra câu gì đó mà không vừa ý bạn.

Meme liên quan: