Chuột Jerry bị dí dao vào tim nhưng không quan tâm

Chuột Jerry bị dí dao vào tim nhưng không quan tâm

Mọi thứ giờ với mình không còn gì có thể đau khổ hơn nữa.

Xem thêm: