Dạo này em bị bệnh tâm lý hay sao ấy. Hay cáu gắt và khó kiềm chế bản thân.

Dạo này em bị bệnh tâm lý hay sao ấy. Hay cáu gắt và khó kiềm chế bản thân.

- Chào bác sĩ, dạo này em bị bệnh tâm lý hay sao ấy. Rất hay cáu gắt và khó kiềm chế bản thân. - Bạn bị sao cơ ạ? - Đ!t mẹ bố mày vừa nói xong.

Xem thêm: