Giang hồ Tiến Bịp nói tham lam từ trên trời cao

Giang hồ Tiến Bịp nói tham lam từ trên trời cao

Giang hồ Tiến Bịp nói tham lam từ trên trời cao

Tầm của anh bây giờ đã vang đến trời xanh rồi anh Tiến Bịp ơi.

Xem thêm: