Hơi buồn nhưng không sao tôi ổn mà

Hơi buồn nhưng không sao tôi ổn mà

Hơi buồn nhưng không sao tôi ổn mà

Comment ảnh này vào các status tâm trạng để kiếm like.