Khá Bảnh trong vai Táo Quân tết

Khá Bảnh trong vai Táo Quân tết

Táo Khá Bảnh hay còn gọi là Táo Giang Hồ Mạng, chuẩn bị lên chầu.