Khá Bảnh trong vai Táo Quân tết

Khá Bảnh trong vai Táo Quân tết

Khá Bảnh trong vai Táo Quân tết

Táo Khá Bảnh hay còn gọi là Táo Giang Hồ Mạng, chuẩn bị lên chầu.

Meme liên quan: