Khán giả khóc lóc lấy khăn lau nước mắt trong sinh nhật K-ICM

Khán giả khóc lóc lấy khăn lau nước mắt trong sinh nhật K-ICM

Sử dụng khi bạn rất cảm động trước một câu chuyện nào đó.