Lân Jee: Tuy anh không làm được nhưng anh hứa được

Lân Jee: Tuy anh không làm được nhưng anh hứa được

Tuy anh không làm được nhưng anh hứa được. Còn hơn mấy thằng khác hứa được mà không làm được.

Xem thêm: