PiQuê - cầu thủ bóng đá Gerard Piqué

PiQuê - cầu thủ bóng đá Gerard Piqué

PiQuê - cầu thủ bóng đá Gerard Piqué

Sử dụng khi ai đó bị hố hoặc quê xệ.

Meme liên quan: