Thí chủ tránh ra để bần tăng độ chết mẹ thằng này

Thí chủ tránh ra để bần tăng độ chết mẹ thằng này

Thí chủ tránh ra để bần tăng độ chết mẹ nó. Bần tăng bắn chết mẹ thí chủ bây giờ.

Xem thêm: